Priser og Kreditering

Priser

Alle brugere er velkomne til uden betaling at downloade fotografier inklusive Arktisk Instituts logo og benytte dem i alle relevante sammenhænge! For adgang til at downloade fotografier i højeste opløsning og uden logo, skal man som bruger være logget ind og bestille fotografier fra databasen. For private brugere er dette gratis. Ved brug i kommercielle og institutionelle sammenhænge opkræves betaling inden der gives adgang til download. Det eller de ønskede fotografi(er) åbnes for download fra brugernes profil på databasen.

Institutionelle kunder (museer, foreninger, skoler m.fl.): 350 DKK ekskl. moms

Kommercielle kunder (forlag, aviser, private virksomheder m.fl.): 700 DKK ekskl. moms

For hvert køb tillægges et ekspeditionsgebyr: 100 DKK ekskl. moms

Ved køb af større antal fotografier tilbydes kvantumsrabat efter nærmere aftale.

Handelsbetingelser og rettigheder

Køb af et fotografi fra Arktisk Instituts arkiv betyder erhvervelse af en digital kopi i høj opløsning (minimum 300 dpi) af det ønskede fotografi. Erhvervelsen gælder alene brug i den konkrete sammen-hæng; fotografiet må således ikke genanvendes i andre sammenhænge uden udtrykkelig tilladelse, og fotografiet må ikke lægges ud på internettet i høj opløsning, så det kan downloades af tredje part. Fotografier må ikke videresælges eller videregives til tredje part.

Arktisk Institut ejer fotografierne. Det, der sælges, er retten til at bruge et fotografi og altså ikke selve fotografiet. Den pris, der opkræves, går til registrering og opbevaring af fotografier samt præsentation på internettet. Omkostningerne hertil dækkes ikke af indtægterne; derfor søger instituttet hvert år private fonde om støttet til arkivets bevaring og ajourføring.

Kreditering

Ved brug af fotografier fra Arktisk Institut skal følgende altid fremgå: Arktisk Institut/fotografens navn. Fotografens navn fremgår af oplysningerne i databasen. Hvis fotografens navn er ukendt anføres: Arktisk Institut/ukendt fotograf.

Arktisk Institut har tre samlinger med en særlig status, hvor følgende kreditering skal anvendes:

Ved køb af fotografier, hvor Jette Bang er fotograf anføres: Jette Bang Photo/Arktisk Institut.

Ved køb af fotografier, hvor Einar Gade-Jørgensen er fotograf anføres: Einar Gade-Jørgensen/Arktisk Institut.

Ved køb af fotografier vedrørende Danmark-Ekspeditionen anføres: Trolle-Legatet/Arktisk Institut/fotografens navn.

Yderligere information

Ved konkrete forespørgsler henvises til fotochef Stig S. Rasmussen på 3231 5051 eller foto@arktisk.dk
Remove