Hjælp

Denne side er opdelt i tre hoveddele; tips til søgning, brugervejledning og oversigt over emneord.

Tips til søgning Her kommer en række tips til søgningen på arktiskebillder.dk:

• Brug den automatiske emneordsliste, som ligger i systemet: Start på et ord, fx hu-. Når du taster, finder søgemaskinen de ord, som starter med hu-.

• * fungerer som trunkeringstegn. Fx skind* Maskinen finder alle de billeder, hvor ordet skind- optræder. Da maskinen søger specifikt på skind vil skindet og skindene ikke dukke frem medmindre der står skind*. Det kan også være i sammensatte ord som fx skindtelt.

• Sæt anførselstegn omkring flere ord for at få maskinen til at søge ordene som én streng, fx ”thule air base”.

• Ønsker man at søge på billeder med efternavnet Rasmussen men ikke billeder fra fx Thule, kan man angive thule med et minus foran: rasmussen, -thule.

• Man kan søge i instituttets egne id-numre. Man kan fx søge på p308**, så finder maskinen de p-numre, som starter med p308- altså alle numre under p30800´erne.

• I billedsamlingen har billederne id-numre efter hvilken type billede det drejer sig om. Negativ-billeder har 5 cifre uden noget bogstav, positiv-billeder har 5 cifre med et p foran, digitale billeder har 7 cifre og et dg foran, og dias har hhv. 4 cifre og et d foran eller 5 cifre og et dp foran.


Brugervejledning

Brugervejledningen er inddelt i følgende tre afsnit: 1) Den simple søgemåde, 2) Min samling og oprettelse som bruger og 3) Den avancerede søgemåde.

1) Den simple søgemåde

I højre side er det et søgefelt under titlen simpel søgning. Her kan du indtaste det eller de ønskede ord i søgefeltet. Eksempler på søgeord kan være Nordgrønland, tørvehuse, Knud Rasmussen, fly osv.

Når du begynder at indtaste et ord dukker der under søgefeltet nogle forslag frem til, hvad du kan søge på. Hvis du f.eks. indtaster ordet ”skibs” vil der dukke en liste frem med ordene skibshavn, skibsfører, skibsværfter osv. Du kan vælge at klikke på et af de foreslåede søgeord eller fortsætte med selv at indtast et ord. Du kan indtaste et eller flere ord i søgefeltet. Når du er tilfreds med det eller de valgte søgeord skal du klikke på knappen søgning under søgefeltet.

Du får herefter vist en side med de billeder der matcher dit/dine søgeord. Øverst til venstre kan du se, hvor mange billeder der matcher, og du kan vælge hvilken størrelse billederne skal vises i, hvilken rækkefølge billederne skal sorteres efter, samt hvor mange billeder der skal vises pr. side. Hvis du holder musen hen over et af billederne, kan du se hvilken tekst, der er skrevet til billedet.

Klikker du på et af billederne, får du vist en side, hvor billedet er større og hvor al information om billedet kan læses i boksen under billedet. Hvis du vil tilbage til oversigten skal du klikke på se alle resultater-knappen øverst i højre side, og vil du se næste eller forrige billede med info klikker du på knapperne ved siden af. På denne side kan du herudover også klikke på billedet for at få det vist i størst muligt format, men uden info. For at komme tilbage til siden med info om billedet skal du klikke på tilbage til ressource oppe i venstre hjørne.

I infofeltet under billedet er der to faner, som du kan klikke på; én med info om billedet og én med den tekniske info om billedet. Mængden og typen af information vil variere fra billede til billede, men som hovedregel vil der under info altid stå et ressource-id, som er billedets registreringsnr. i databasen, nogle emneord og en caption/tekst der beskriver billedet/genstanden. Herudover kan der stå hvem fotografen eller kunstneren/ophavsmanden er, hvornår og hvor billedet er taget eller genstanden er lavet og navngivne personer på billedet/genstanden. Under fanen med den tekniske info vil der som hovedregel set altid stå et foto-id eller et genstands- og samlingsnummer, der er Arktisk Instituts eget registreringsnr., hvilken type billede/genstand det er og copyright. Herudover kan der stå hvilket format billedet/genstanden har, hvornår informationen om billedet/genstanden sidst er blevet opdateret, et acc-nr – der er et accessionsnummer, som gives til samlingen når det er overdraget til Arktisk Institut – og et a-nr – der er et arkivnummer, som dækker over, at der er en dokumentsamling hos Arktisk Institut, som relaterer sig til billedet/genstanden.

Til højre for billedet er det et felt med titlen Ressource-værktøjer, hvor du kan se noget digital information om billede-filen, og hvor du kan klikke på bestillingsknappen. (OBS. Tilpas boks og skriv om denne her.)

I bunden af siden er der et felt med titlen søg efter lignende ressourcer, hvor du ud fra emneord, personnavne og stednavne kan søge efter lignende billeder ved at klikke på en eller flere af ovenstående.

2) Min samling og oprettelse som bruger

Du har som bruger på Arktiske Billeder mulighed for at oprette dine egne samlinger/fotoalbums med udvalgte billeder fra vores billedsamling. Du kan gøre dette som anonym bruger, men de samlinger man opretter kan ændres og slettes af andre anonyme brugere og derfor anbefaler vi, at du opretter dig som bruger med egen konto. Dette gøres på forsiden til højre i feltet log in, hvor du klikker på teksten klik her for at ansøge om en konto. Her skal du indtaste dit navn, e-mailadresse og en 4-cifret anti-spam-kode. Du får automatisk tilsendt en mail med dit brugernavn og adgangskode. Du kan ændre denne adgangskode til en selvvalgt adgangskode når du har logget ind ved at klikke på dit navn øverst oppe i højre hjørne.

Du får adgang til at oprette egne samlinger nederst på siden, hvor der er en grå bjælke med titlen mine samlinger. Denne bjælke kan minimeres/maximeres ved at klikke på vis thumbs/skjul thumbs. Her kan du administrere dine samlinger, lave en pdf-oversigt – det såkaldte kontaktark - over samlingerne, dele samlingen, redigere samlingen, vise samlingen og anmode om bestilling af billeder. Under hvert billede i samlingen kan du klikke på fjerne.

For at oprette en ny samling skal du klikke på det hvide felt til venstre i den grå bjælke og klikke på opret ny samling, som du så skal navngive. Du skifter mellem dine forskellige samlinger ved at klikke på samme hvide felt.

Når du vil tilføje et billede til en af dine samlinger, så er der en knap der hedder tilføj/føj til samling. Når du har søgt efter nogle billeder og er i oversigten, er der under hvert billede tre knapper. Knappen i midten bruger du til at tilføje et billede til den valgte samling. Når du har klikket dig ind på et billede og kan se info om billedet er knappen til højre for billedet og når du ser billedet i størst muligt format er knappen ovenpå billedet.

3) Den avancerede søgning

I den avancerede søgning skal du øverst oppe vælge om du vil søge i arktiske billeder og/eller i arktiske genstande. Hvis du kun vælger den ene af de to får du nederst på siden også de specifikke søgemuligheder for hhv. billeder eller genstande og dermed lidt flere søgemuligheder end hvis du vælger at søge i begge samlinger.

I søgefeltet Alle felter søges der på al tekst i alle felter, ligesom søgefeltet i simpel søgning.

I søgefeltet Ressource Id kan du søge på billedets/genstandens registreringsnr. i databasen.

I søgefelterne Tidsperiode kan du søge på et tidsinterval med en startdato og en slutdato for hvornår billedet er taget/genstanden er lavet. Ved specifik dato, f.eks. 1915 eller 1/1/1950 skal det indtastes i begge felter.

I søgefeltet Emneord kan du søge blandt de faste emneord som vi tildeler billederne/genstandene. Se listen ovenover i punkt 4 for eksempler. Du kan søge på flere emneord samtidig.

I søgefeltet Stednavn kan du søge efter geografiske områder. Dette dækker over lande, områder, byer og steder. Du kan vælge at søge på flere geografiske steder, f.eks. Canada og Alaska, eller Nuuk og Sisimiut, for at få billeder fra begge steder.

I søgefeltet Personnavn(e) kan du søge efter disse på billedet/genstanden. Du kan søge på flere navngivne personer samtidig.

I søgefeltet Billedbeskrivelse kan du fritekstsøge i det felt, hvor vi beskriver billedet/genstanden.

I søgefeltet ACC-nummer kan du søge efter billedets/genstandens accessionsnummer, som siden 2004 er givet til indkomne samlinger, hvorunder billedet/genstanden hører til. Et ACC-nummer består af årstallet for overdragelse efterfulgt af en bindestreg og så et trecifret fortløbende tal, f.eks. 2009-069.

Herefter følger de specifikke søgefelter for hhv. billeder og genstande.

For billeder kan du søge følgende:

I søgefeltet Foto-id kan du søge efter det nummer som billedet er registreret med. I billedsamlingen har billederne id-numre efter hvilken type billede det drejer sig om. Negativ-billeder har 5 cifre uden noget bogstav, positiv-billeder har 5 cifre med et p foran, digitale billeder har 7 cifre og et dg foran, og dias har hhv. 4 cifre og et d foran eller 5 cifre og et dp foran. Vi har derudover en stor samling dias og negativer fra Jette Bang, der har et foto-id med 5 cifre med et gjb foran.

I søgefeltet Fotograf kan du søge efter billedets fotograf.

For genstande kan du søge følgende:

I søgefeltet G-nummer kan du søge efter genstandens specifikke nummer.

I søgefeltet Samlingsnummer kan du søge efter det overordnede nummer for samlingen som genstanden hører under.

I søgefeltet Kunstner/ophavsmand kan du søge efter skaberen af genstanden.

I søgefeltet Objektstørrelse kan du søge efter genstandens størrelsesmål.

I søgefeltet Genstandstype kan du søge efter genstandens type.

Rettigheder og Etik

Alle fotografier, der kan ses i databasen, er enten ejet af Arktisk Institut eller deponeret hos Arktisk Institut med fulde rettigheder til anvendelse. Databasen følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet. Det betyder bl.a., at Arktisk Institut er opmærksom på etiske problemstillinger og sørger for at indhente relevante tilladelser. I enkelte tilfælde er fotograferede personers identitet sløret ved fjernelse af navne og udviskning af portrætter. Skulle det imidlertid forekomme, at en bruger føler sig krænket af, at særlige motiver eller personer er afbildet, opfordrer vi venligst til, at man retter henvendelse til Arktisk Institut.

Generelle betingelser, anvendelse og referencer

Ved køb af fotos køber man rettigheden til at bruge en skannet kopi af et fotografi. Originalmaterialet tilhører Arktisk Institut og kan ikke sælges. En bruger kan ikke erhverve sig eneret til brug af et fotografi.

Den leverede kopi må kun bruges én gang i forbindelse med det, hvortil den er købt. Ønskes en kopi anvendt i flere medier (trykte og/eller digitale) aftales dette i hvert enkelt tilfælde med Arktisk Institut.

En leveret kopi må ikke gøres til genstand for salg.

En leveret kopi må ikke lægges ud på internettet, så den kan downloades af tredjepart.

Ved benyttelse af fotografisk materiale fra Arktisk Institut forpligter brugeren sig i hvert enkelt tilfælde til at angive fotografens navn (hvis dette er kendt) og til at kreditere:

Generelt: 'Foto: Arktisk Institut'

Danmark-Ekspeditionen: 'Foto: Trolle-Legatet/Arktisk Institut'

Jette Bang-samlingen: 'Foto: Jette Bang Photo/Arktisk Institut'

Ved udgivelse af publikationer med billedmateriale fra Arktisk Institut afleveres et eksemplar på Arktisk Institut til instituttets bibliotek.

Kontakt på telefon 32 31 50 55 eller arktisk@arktisk.dk

Eksempler på emneord ved søgning.

NATUR og PLANTER og DYRELIV

ammassatter, bjørne, bræer
drivtømmer , fauna, fisk
flora, fjeldpartier, fjordpartier
fugle, gletsjere , hajer
haver, hvaler, hvalrosser
hvidhvaler, indlandsis, is
isbjørne , isforhold, isfjelde
istid, klima, kystpartier
laks, landskaber , moser
moskusokser, nationalparken, naturbeskyttelse
nordlys, nyis, narhvaler
planter , rener, reproduktion
ræve, sæler, storis
storm, skyer , torsk
ulve, vejrforhold, vejrobservationer
ørne

NATURRESSOURCER og MINEDRIFT

bly, grønlands geologiske undersøgelser
kobber, kryolit, kryolitselskabet øresund
kul, malm, marmor
minedrift, miner, naturbeskyttelse
olie, råstoffer

BYGNINGER og (BO)STEDER

alderdomshjem, arkitektur, banker
bebyggelse, biblioteker, bogtrykkerier
boliger, boligforhold, bopladser
butikker , børnehjem , børnesanatorier
byer, bygder, byggerier
bygninger, bådeværfter , danske hjem
fangstpladser , fiskeristationer , grønlandske hjem
grønlandske huse, grønlænderhjemmet , huse
igloer , interiører, lejrpladser
loran stationer, radiostationer , ruiner
skibsværfter, sommerlejrpladser, stednavne
sygehuse, teatre, telte
tørvehuse, udsteder, ungdomshuse
vandkraftværker, vejrstationer, vinterhavne
vuggestuer, væresteder

TRANSPORT skibe

alabama (skib), antarctic (skib), arctic (skib)
baldur (skib) , belgica (skib), blåhejren (skib)
ceres (skib), constance (skib), dagny (skib)
danmark (skib), disko (skib), eclipse (skib)
fox (skib), fram (skib), fylla (skib)
gertrud rask (skib), galathea (skib), godthaab (skib)
gustav holm (skib), hans egede (skib), hans egede (skib)
hans hedtoft (skib), hekla (skib), hvalfisken (skib)
hvidbjørnen (skib), hvidfisken (skib), julius thomsen (skib)
jutho (skib) , kista dan (skib), lone (skib)
magdalene (skib), miki (skib), maud (skib)
misigssut (skib), nanok (skib), nella dan (skib)
nordlyset (skib) , pandora (skib), peru (skib)
sonja (skib), sværdfisken (skib), Teddy (skib)
thorvaldsen (skib), tikeraq (skib), tjalfe (skib)
umanak (skib)

TRANSPORT ord

besejling, både, fly
flyvning, forlis, helikoptere
hundeslæder, isforhold, kajakker
konebåde, køretøjer, motorslæder
navigationer, rejsepas, rejseslupper
sejlads, ski, skibe
skiløb , skibsjournaler, slædepatruljer
slæder, slæderejser, storbåde
styrmænd, søfart , umiakker

EKSPEDITIONER navne

1. danske tjukotka ekspedition (1998), 1. peary land ekspedition
1. thule ekspedition, 2. danske tjukotka ekspedition (2001)
2. isbjørne ekspedition, 2. moskusokse ekspedition
2. peary land ekspedition, 2. thule ekspedition (1916-18)
3. danske tjukotka ekspedition (2003), 3. isbjørne ekspedition
3. peary land ekspedition, 3. thule ekspedition (1919-20)
4. danske tjukotka ekspedition (2005), 4. thule ekspeditioin (1919)
5. danske tjukotka ekspedition (2006), 5. moskusokse ekspedition
5. thule ekspedition (1921-24), 6. thule ekspedition
7. thule ekspedition, alabama ekspeditionen (1909-12)
amdrup-ekspeditionen (1898-1900) , american society of polar philatelists
arctic expedition for greenland gyrfalcons summer, birkelands nordlysekspedition
british antarctic expedition, british arctic expedition
british north pole expedition, carlsbergfondets ekspedition til østgrønland
crocker land expedition, danmark-ekspeditionen (1906 08)

danske ekspedition til dronning louises land og tværs over indlandsisen

danske hundeslæde ekspedition, danske nordlysekspedition
dansk nordøstgrønlands ekspedition, dansk peary land ekspedition
dansk thule- og ellesmere land ekspedition, det internationale polarår (IPY)
deutsche arktische expedition, deutsche grönland expedition
die schweizerische grönland expedition, die zweite deutsche nordpolsexpedition
drygalski’s sydpolsekspedition , east greenland expedition
eismitte ekspeditionen, ellesmere ice shelf expedition
expédition glaciologique internationale au groenland

franklin expedition , franske indlandsisekspedition
galathea ekspeditioner, garde moltke ekspeditionen
geografisk ekspedition, gjøa-ekspeditionen (1903-06)
godthåbsekspeditionen, greely ekspeditionen
grønlands geologiske undersøgelses ekspedition, imperial college east greenland expedition
isachens spitsbergenekspedition, isbjørne ekspeditionen
jad jensens ekspedition, j c d blochs grønlandsekspedition
joint services expedition to north peary land, jubilæumsekspeditionen (1921-23)
jørgen brønlunds mindeekspedition, kajakekspeditionen
kanes ekspedition, konebådsekspeditionen (1883-85)
konebådsekspeditionen, moskusokse ekspeditionen
lambert land ekspeditionen, litterære grønlandsekspedition (1902-04)
mylius erichsens mindeekspedition, nordenskjölds ekspedition
nordgrønlandsekspeditionen, norske polarekspedition
norsk franske ekspedition til østgrønland, north greenland expedition
nugssuaq ekspeditionen, otto nordenskjölds sydpolarekspedition
peary arctic club north polar expedition, queen mary college east greenland expedition
ryders ekspedition, scoresbysund ekspeditionen
sirius patruljen, svenska sällskapet för antropologi och geografi
the anglo american expedition, the british trans greenland expedition
the human biological expedition, toårsekspeditionen
treårsekspeditionen (1931-34) , tscherewitschnis ekspedition
united states lady franklin bay expedition, united states north polar expedition
wegener ekspeditionen, wellmann ekspeditionen
ziegler polarekspedition, østgrønlandske ekspedition
østgrønlandsk fangstkompagni nanok

EKSPEDITIONER ord

depoter, dagbøger, ekspeditioner
ekspeditionsdeltagere , ekspeditionsliv, ekspeditionsplaner
ekspeditionsudstyr, feltarbejde, kort
kortlægning, landkort, messeopslag
målinger, observationer, opmålinger
rapporter, strømflasker, strømsedler
topografi, udgifter, udgiftslister
undersøgelse, undersøgelsesrejser, udstyr
vardeberetninger, vardefund, varder
vejrobservationer

FORENINGER og SELSKABER

arktisk forening, dansk husflidsselskab
dansk meteorologisk selskab, de grønlandske husmoderforeninger
de grønlandske kvindeforeninger, det danske missionsselskab
det grønlandske olieselskab, det grønlandske selskab
det kongelige geografiske selskab

foreningen det grønlandske landsmuseums venner og grønlandsk

foreningen grønlandske børn, foreningen grønlandsk folkekunst
foreningen for grønlandsk kunst, foreningen norden
foreningen rønnebærret, foreningen treårsekspeditionen
foreninger, forhandlingsprotokoller
grønlandsk litteratur selskab, grønlandskommissioner
husmoderforeninger, jubilæer
komiteen for grønlænderinders uddannelse, komiteen for danmark-ekspeditionen
kommissionen for videnskabelige undersøgelser i grønland (kvug)

kommission for ledelsen af geologiske og geografiske undersøgelser

scoresbysund komiteen , the associated country women of the world

MENNESKER

alaska-eskimoer , amerikanere , arbejdere
arkitekter, befolkning, børn
demografi , englændere, eskimoer
forstanderinder , geodæter, grupper
grønlændere, herrnhuter , iglulik-eskimoer
indvandringer, inughuit , jordemødre
jubilæer, kateketer, kvinder
læger, lærere, missionærer
musikere, mænd, netsilik-eskimoer
nordboere, nordmænd, overbetjente
polareskimoer, portrætter, præster
racer, samer, slægter
soldater, stamtavler, styrmænd
tandlæger , tyskere, udliggere
udstedsbestyrere, underassistenter, unge, underbetjente
vestgrønlændere, volontører, østgrønlændere

HJEM og FAMILIE

barndom , brugsgenstande, børn
børnedragter, danske hjem, dragter
død, døde, fattighjælp
festdragter, fødselsdage, genstande
grønlandske hjem , haver, husflid
hygiejne , kaffemik , kiffat (kiffaq)
kønsroller, leg, legetøj
madlavning , måltider, seksualitet
slægter, spisning, stamtavler
syning, tjenestepiger , tørrestativer
unge, ægteskaber

SUNDHED og SYGDOM

alkohol, behandlinger, børneforsorg
børnehjem, børnesanatorier, epidemier
fattighjælp, forebyggelse, forstanderinder
fødselsattester, fødsler, handicappede
hygiejne, jordemødre, læger, medicin
orlov, patienter, redningsberedskab
seksualitet, sindssygdom, spædbørnsdrab
sundhed, sundhedsvæsen, sygdomme
sygebesøg, sygeplejersker, tuberkulose
tuberkulosebekæmpelse , ulykker, understøttelse
undersøgelser, vaccinationer

KUNST og KULTUR

akvareller, biografier, biografiske oplysninger
digte, ekslibrisser, erindringer
fortællinger, fotografier, frimærker
gæstebøger, jubilæer, landtoninger
litografier , malerier , manuskripter
mindesmærker , musik, noder
oversættelser, portrætter, salmer
sange, selvbiografier, skitser
sport, sprog, statuer
taler, tegninger , udstillinger
underholdning

MEDIER

aviser, avisartikler, avisudklip
bøger, dias (lysbilleder), film
foredrag, forlag, grammofonplader
internet, julehæfter, kassettebånd
litteraturhenvisninger, ophavsret, notesbøger
pjecer, postkort, publikationer
radio, radioaviser, radiobreve
radiotelegrammer, reklamer, scrapbøger
småtryk, telegrammer, tidsskrifter
tidsskrifter, ugeblade, videobånd
nekrologer, reproduktion

ESKIMOISK KULTUR

amuletter, bopladser , brugsgenstande
dansemik, eskimograve, figurer
genstande, grave , hundeslæder
husflid , hårtoppe , igloer
indvandringer , kamikker, kajakker
kvindedragter , kødgrave, kønsroller
lejrpladser, mandsdragter , sangkamp
skind, skindbehandling, slædehunde
slæder , slædeudstyr, sommerlejrpladser
sprog, spæk, sæler
sælfangst , sælskind, tatoveringer
telte, trommedans, trommer
tørfisk, tørrestativer , uluer , voksenleg
åndemaner

KIRKE og MISSION

brødremenigheden , døbte , død
døde , dåb, dåbsattester
gudstjenester, herrnhuter, jul
kateketer, kirkebøger, kirkegårde
kirke- og undervisningsministeriet, kirke- og undervisningsvæsenet
kirkelige handlinger, kirker, konfirmationer
mission, missionskollegier, missionsselskaber
missionærer, prædikener, præstekonvent
præster, provster, religion
salmer, sange, sprog
tjenesterejser

SKOLE og UDDANNELSE

grammatik, grønlandsk, højskoler
kateketer, kladdebøger, kofoeds skole
kogebøger, komiteen for grønlænderinders uddannelse
retskrivning, sange, seminarieforstandere
seminarier, skoler, skolevæsen
sprog, uddannelse , undervisning
undervisningsfag, unge

ARBEJDE og ERHVERV

arbejdsbeskrivelser, arbejdsforhold, arkæologi
astronomi, bestyrelser, besætninger
betjente, biologi, botanik
bryggerier, bådebygning , etnografi
fiskeri, fiskerierhverv, fiskeristationer
flyvevæsenetflyvning, flåden , flådestationer
fåreavl , fårehold , geodæsi
geografi, geologi , glaciologi
husdyrhold , hundehold , håndværk
hydrografi, hydrologi, ingeniørtegninger
kartografi, kunsthåndværk, kunstnere
kul , kvæghold, lastning og losning
læger, magnetisme, mandskab
maskinmestre, meteorologi , minedrift
mineralogi, ornitologi, overenskomster
pensionsforhold, permission, rygeovne
rygning, samfundsforhold , teletjeneste
televæsen, tjenestemænd, tjenestepiger
tjenesterejser, topografi, understøttelse
vandforsyning , værktøj, zoologi

FANGST og FISKERI

depoter, fangst, fangstdyr
fangstlister, fangsthytter, fangstkalendere
fangstmænd , fangstpladser, fangstredskaber
fangststationer, fiskeredskaber, fiskeri
fiskerierhverv, fiskeristationer, flænsning
fuglefangst, fælder , hajfangst
harpuner , hvalfangere, hvalfangst
isfiskeri , jagt, kajakredskaber
kajakker, partering, rensdyrjagt
repartition, skydevåben, sæler
sælfangst, sælskind, tørfisk
våben, østgrønlandsk fangstkompagni nanok

HANDEL og ADMINISTRATION

assistenter , bestyrere, butikker
delegationer , direktioner, direktorater
frihandel, forstanderskaber, fællesfonden
generaltakster, grønlands administration, grønlands hjemmestyre
grønlands landsråd, grønlands selvstyre, grønlands tekniske organisation
handelsbestyrere, handelschefer , handelsdirektører
handelsforvaltere, handelsvarer, handelsværdimærker
hjælpekasser, indberetninger, indhandlinger
indhandlingslister, indhandlingstakster, inspektionsrejser
inspektorater, inspektører, instrukser
kongebesøg , kongelige grønlandske handel, kolonier
kolonibestyrere, kolonisering, kommissionsgods
kommuner, kommuneråd, kongelige grønlandske handel (kgh)
kredsmøder, landshøvdinger, landsråd
monopol, orlov, repartition
samfundsforhold , skifteprotokoller, skudsmålsbøger
statistik, tjenesterejser, told
tranbrænding , udgifter, udgiftslister
udhandling, udsteder, underbetjente
årsregnskaber

FORMALITETER og PAPIRER og JURA og ØKONOMI

adressebøger, afhandlinger, afskrifter
anbefalinger, ansættelsesforhold, ansøgninger
attester, autografer, bekendtgørelser
beretninger, bestemmelser, betænkninger
beviser, bilag, blanketter
bomærker, breve, budgetter
cirkulærer, dagbøger, dannebrogsordener
designationer, diplomer, efterretninger
eksamensbeviser, fakturaer, forhandlingsprotokoller
forsikringer , generaltakster, gæstebøger
indberetninger, indekser, indhandling
indhandlingslister, indhandlingstakster, indtægtlister
instrukser, journaler, junipapirer
kartotekskort, kassebøger, kontrabøger
kopibøger, kopier, korrespondance
kvitteringer, laksegl, lommekalendere
love, lovsamlinger, lønforhold
lønsedler, lån, mandtalslister
manuskripter, martspapirer, medaljer
medaljoner, meddelelser, mødereferater
notater, notesbøger, ordrebøger
orlov, overenskomster, oversigter
pas, penge, posttakster
postvæsen, privatøkonomi, produktionslister
protokoller, rapporter, rationeringskort
redegørelser, rejsepas, reglementer
regninger, regnskaber, regnskabsbøger
repartition, retssager, retsvæsen
skematiske beretninger, skifteprotokoller, skrivelser
skudsmålsbøger, spørgeskemaer, statistik
understøttelse, vedtægter, årsberetninger
årsrapporter

REGERING og KONGEHUS og FLAG

dannebrog, dannebrogsorden, flag
folketing, folketælling, forsvarspolitik
grønlands hjemmestyre, grønlands landsråd, grønlands selvstyre
hædersbevisninger, jubilæer, kirke- og undervisningsministeriet
kongebesøg, kongehuset, krigsministeriet
marineministeriet, ministeriet for grønland, nationalfølelse
statsministeriet, suverænitet, tjenesterejser
udenrigsministeriet, undervisningsministeriet, civilisation

MILITÆR

anden verdenskrig, besættelse, første verdenskrig
grønlands kommando, militærbaser, militærstationer
mindesmærker, nationalfølelse, orlov
sirius patruljen, suverænitet, søværnskommandoen
tjenesterejser, us coast guard

DIVERSE

arkivalier, auktioner, grønlandssagen
inventar, konstruktionstegninger, luftidentifikation
renovering, trusler, turisme
østgrønlandssagen

Remove